Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Rozstrzygnięcie konkursu

       W dniu 6 maja 2013 roku o godz. 11.00 w Czytelni MGBP w Parczewie  nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu  ,, Od przeszłości do przyszłości ‘’ zrealizowanego  w ramach  projektu pt. „ Edukacja Regionalna ‘’ w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013. W konkursie wzięło udział  71 uczestników. Spośród prawidłowych prac  w drodze losowania zostało wyłonionych trzech zwycięzców.

Zwycięzcami są :

Aleksandra Siepsiak,

Nikola Borówka ,

Igor Sternik.

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy .

Wręczenie nagród w postaci albumów książkowych pt. ,, Polska. Piękno naszej ojczyzny” nastąpi  dnia 10 maja 2013 roku o godz. 11.00 w Czytelni MGBP .

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top