Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu

Dnia  10 maja 2013 r.  o godz. 1100 w Czytelni  Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie odbyło się wręczenie nagród  dla  zwycięzców  konkursu wiedzy regionalnej o ziemi parczewskiej „ Od przeszłości do przyszłości ‘’.

Laureaci  konkursu :                               

Nikola Borówka                        

Aleksandra Siepsiak                  

Igor Sternik        

Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci albumów książkowych pt. „ Polska . Piękno naszej ojczyzny” , które wręczył  z-ca Burmistrza Parczewa Pan Michał Bożym , miłym dodatkiem do nagród były zestawy promocyjne o Parczewie.       

Laureaci konkursu wykazali się dużą wiedzą na temat naszego regionu.  

Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom konkursu, oraz dziękujemy wszystkim za wzięcie w nim udziału  i życzymy  sukcesów w kolejnych zmaganiach  konkursowych .        

                                                                                                                       Dyrekcja i pracownicy  MGBP

                                                                                                                                  w Parczewie.   

                                                 

     Konkurs został zrealizowany w ramach  projektu pt. „ Edukacja Regionalna ‘’ w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top