Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Nasza biblioteka w Programie Rozwoju Bibliotek

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie  przystąpiła do III rundy  Programu Rozwoju Bibliotek realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu , które ma ułatwić Bibliotekom Publicznym dostęp do komputerów , Internetu i szkolęń.

    W ramach Programu bibliotekarze rozpoczęli cykl szkoleń edukacyjnych , które wpłyną na rozwój umiejętności potrzebnych do prowadzenia biblioteki w XXI wieku. W trakcie szkoleń, w których uczestniczą nie tylko dyrektorzy bibliotek , ale także pracownicy ( w tym filii ) , każda biblioteka ma szansę na opracowanie kilkuletniego planu rozwoju biblioteki.

    Program Rozwoju Bibliotek to także doposażenie placówek bibliotecznych w nowoczesny sprzęt informatyczny . Nasza placówka właśnie wzbogaciła się w  taki sprzęt .

 Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie pozyskała :

- laptop,

- urządzenie wielofunkcyjne A3 ,

- projektor,

- ekran projekcyjny ,

-zestaw głośników ,

-aparat cyfrowy .

 Filie Biblioteczne w  Przewłoce i Tyśmienicy otrzymały :

-  zestaw komputerowy  ( 2 sztuki ) ,

- urządzenie wielofunkcyjne A4 ,

- aparat cyfrowy.

     Program Rozwoju Bibliotek to także promocja bibliotek -  taka, aby wszyscy uwierzyli w biblioteki , dostrzegli, ze mogą one być miejscem  dostępu do wiedzy, miejscem spotkań, i wymiany doświadczeń . Potencjał małej biblioteki publicznej pokazywany jest wszędzie , a bibliotekarki i bibliotekarze mają coraz więcej okazji do prezentowania swojej pracy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych.

     Biblioteka może być pomostem pomiędzy światem słowa drukowanego , a światem multimediów , z których coraz częściej i w coraz większym stopniu czerpiemy wiedzę o otaczającej nas rzeczywistości. Biblioteka to miejsce prawdziwie otwarte i inspirujące , w którym można miło spędzić wolny czas.

                                                                           Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej placówki.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top