Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Lekcje biblioteczne dla klas pierwszych Gimnazjum

    W dniach 16-23.09.2016r. naszą placówkę odwiedziły wszystkie klasy pierwsze z Publicznego Gimnazjum im. W. Jagiełły w Parczewie. Młodzież wraz z opiekunami zwiedziła  bibliotekę zapoznając się ze zbiorami zgromadzonymi w działach bibliotecznych: Oddział dla Dzieci i Młodzieży, Wypożyczalnia dla Dorosłych , oraz Czytelnia. Głównym celem przysposobienia bibliotecznego uczniów gimnazjum było zapoznanie ich z zasadami funkcjonowania biblioteki . Uczniowie poznali zasady korzystania z księgozbioru bibliotecznego, posługiwania się katalogiem bibliotecznym, a także umiejętnego posługiwania się sprzętem multimedialnym. Pracownicy MGBP w Parczewie są bardzo wdzięczni nauczycielom za pomoc w  zorganizowaniu lekcji bibliotecznych a uczniom za pozytywny odbiór wszystkich przekazywanych przez bibliotekarzy wiadomości.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top