Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Literackie Walentynki

   W dniu 15 lutego 2017 roku w Czytelni MGBP w Parczewie odbyło się spotkanie literackie z udziałem, współpracującego z biblioteką, Regionalnego Koła Seniorów z Parczewa. We wstępnej prelekcji nawiązano do dwóch wymiarów miłości: miłości nadprzyrodzonej, tej duchowej pochodzącej od Boga i danej człowiekowi jako dar, przymierze, porozumienie. I drugi wymiar miłości to ta przyrodzona, ludzka , materialna, wyrażana życzliwym słowem, gestem, czynem, uśmiechem, obecnością. To miłość otrzymywana ale i bezinteresownie ofiarowywana celebrowana jest w każdej epoce, cywilizacji, kulturze czy szerokości geograficznej. Miłość wyrażona słowem zapisanym w książkach, pielęgnowana w tradycji ludowych zwyczajów i obrzędów jest obecna w życiu każdego człowieka. W prelekcji nawiązano do wątków biblijnych, poezji romantycznej i współczesnej, modlitw i przysłów. W drugiej części spotkania odbył się pokaz multimedialny poświęcony etnograficznej stronie przeżywania i wyrażania miłości. A śladów okazywania uczuć w przeszłości nie brakuje. Naukowe publikacje związane z etnografią wielokrotnie poruszają te kwestie w wymiarze regionalnym i lokalnym. Dawne zwyczaje i obrzędy ludowe na stałe wpisały się w polski krajobraz dziedzictwa kulturowego. Walentynkowe spotkanie w bibliotece miało jeszcze jeden bardzo miły akcent. Każdy z uczestników spotkania otrzymał w darze piernikowe serce, jako wyraz szczerej sympatii, życzliwości i przyjaźni.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top