Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Literackie spotkanie z ,,Weselem” Stanisława Wyspiańskiego

   W dniu 24 października 2017 roku Bibliotekarze MGBP w Parczewie uczestniczyli w spotkaniu literackim zorganizowanym przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Parczewie. Pierwsze, w roku akademickim 2017/18, spotkanie poświęcono Narodowemu Czytaniu ,,Wesela” Stanisława Wyspiańskiego. Na wstępie spotkania przybliżono biografię Stanisława Wyspiańskiego oraz przedstawiono jego najważniejsze osiągnięcia na płaszczyźnie literackiej i artystycznej. Następnie odczytano wybrane fragmenty dramatu ,, Wesele”.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top