Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna

w Parczewie

Łączy nas nie tylko książka…

W dniu 29 listopada 2017 roku Pracownicy MGBP w Parczewie uczestniczyli w I Zjeździe Bibliotekarzy Bialskiego Oddziału  Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zjazd bibliotekarzy odbył się z okazji 100. lecia założenia tej organizacji i przebiegał pod hasłem: Łączy nas nie tylko książka. W programie zjazdu znalazło się wiele ciekawych prelekcji i prezentacji odzwierciedlających współczesne kierunki działań bibliotek. Była to również niepowtarzalna okazja do indywidualnych spotkań i rozmów oraz wymiany doświadczeń i poglądów zawodowych.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie,ul. 11 Listopada 62, tel: +48 833 551 244

top